Välkommen till Elektrotjänst i Katrineholm AB!

Våra områden

Tre fokusområden

Installationer

Elektrotjänst i Katrineholm AB har sitt säte i Katrineholm. Företaget utför dock elinstallationer och entreprenader över hela Sverige.

Service

Vi utför service och underhåll på elektriska anläggningar av skilda slag, vitvaror och svetsaggregat inom såväl industrin som hushållssektorn. Vi utför service och underhåll på alla på marknaden förekommande fabrikat.

Butiken

Butiken ingår i Elon som är en fackhandelskedja med inriktning på vitvaror och andra hushållsmaskiner samt övrig småel. Vi för de på marknaden mest kända varumärkena.

Om företaget med 60 anställda som funnits sedan 1946

Vi har många kunder som återkommer. Kontakta oss så berättar vi varför

Vi är ett teknikföretag som bygger på tradition. Det innebär, vi har kompetens och erfarenhet att kunna ta oss an entreprenad i stora infrastrukturprojekt. Sedan 1946 har vi varit med och hittat smarta lösningar för våra kunder . När vi på Elektrotjänst installerade mjölkklyare åt Sveriges bönder i början av 50-talet bidrog vi till att förenkla människors vardag. Då visste vi inte att vi 70 år senare skulle ha deltagit i stora infrastrukturprojekt tillsammans med till exempel Stockholms lokaltrafik och Trafikverket. Elektrotjänst gör stora som små projekt och det tänker vi fortsätta göra, Agne Carlsson, VD Elektrotjänst Katrineholm

  • 100 Procents kapacitet av jobb på riksnivå
  • 100 Procent certifierade elektriker
  • 100 procent kompetens inom vårt område
  • 100 procent går vi alltid in med oavsett små eller stort jobb

Delar av vårt team som hjälper dig

Ansvariga för installation, service, säljare och administration
Uppladdad bild

Agne Carlsson

Verkställande direktör, Tel: 0150-130 34 Mobil: 070-317 28 15, Mail: ac@elektrotjanst-katrineholm.se
Uppladdad bild

Tomas Hansson

Serviceansvarig, Tel: 0150-130 39, mail: th@elektrotjanst-katrineholm.se
Uppladdad bild

Tomas Järperud

Projektledare / Kvalitetsansvarig behörig installatör, Tel: 0150-130 37 Mobil 070-556 46 19, Mail: tj@elektrotjanst-katrineholm.se
Uppladdad bild

Mikael Kvarnström

Projektledare / Miljö- och arbetsmiljönansvarig, Tel: 0150-130 36 Mobil 070-637 18 90, Mail: mk@elektrotjanst-katrineholm.se
Uppladdad bild

Tobias Abrahamsson

Projektledare, Tel: 0150-130 44 Mobil 070-268 38 96, Mail: ta@elektrotjanst-katrineholm.se
Uppladdad bild

Thomas Lindgren

Projektledare, Tel: 0150-130 32 Mobil 070-237 39 24, Mail: thomasl@elektrotjanst-katrineholm.se
Uppladdad bild

Alexander Peppas

Projektledare, Tel: 0150-130 47 Mobil 070-372 27 42, Mail: ap@elektrotjanst-katrineholm.se
Uppladdad bild

Håkan Jansson

Projektledare, Tel-: 0150-130 35 Mobil 070-265 02 95, Mail: hj@elektrotjanst-katrineholm.se
Uppladdad bild

Mikael Wessberg

Service, Tel: 0150-130 49,Mail: mw@elektrotjanst-katrineholm.se
Uppladdad bild

Marcus Strömberg

Butikschef, Tel: 0150-130 45, Mail: ms@elektrotjanst-katrineholm.se
Uppladdad bild

Minna Airaksinen

Säljare butik, Tel: 0150-130 46, Mail: katrineholm@elon.se
Uppladdad bild

Leif Settergren

Säljare butik, Tel: 0150-130 46, Mail: katrineholm@elon.se
Uppladdad bild

Linda Nilsson

Säljare butik, Tel: 0150-130 46, Mail: katrineholm@elon.se
Uppladdad bild

Kari ”Cuba” Kortteinen

Chaufför
Uppladdad bild

Lena Olborg

Administration, Tel: 0150-130 40, Mail: lo@elektrotjanst-katrineholm.se
Uppladdad bild

Lena Eriksson

Administration, Tel: 0150-13042, Mail: le@elektrotjanst-katrineholm.se
Uppladdad bild

Pernilla Andersson

Administration, Tel: 0150-130 41, Mail: pa@elektrotjanst-katrineholm.se
Uppladdad bild

Frank Canderskog

Kalkyl, Tel: 0150-130 33 Mobil 070-576 52 54, Mail: fc@elektrotjanst-katrineholm.se