Säkerhet

20 juni, 2018

Säkerhet

Elektrotjänst är certifierade inom inbrottslarm och följer därmed regler och normer för arbetet inom larm och säkerhet. Våra utbildade säkerhetstekniker leds av vår behöriga ingenjör. Vi arbetar även med lås och passersystem.

Inbrottslarm:

Vi utför service och installation i nya och gamla inbrottslarmsanläggningar / inbrottslarmssystem, men även projektering och ritningar. Vi ser till att Er anläggning är godkänd och uppfyller de krav som ställs enligt aktuella lagar och föreskrifter. Vi arbetar med inbrottslarm för alla typer av behov och krav. Elektrotjänst är certifierad anläggarfirma inbrottslarm SSF1015 utgåva 3 i Larmklass 2.