Säkerhet

20 juni, 2018

Säkerhet

Elektrotjänst är certifierade inom inbrottslarm och brandlarm och följer därmed regler och normer för arbetet inom larm och säkerhet. Våra utbildade säkerhetstekniker leds av vår behöriga ingenjör. Vi arbetar även med lås och passersystem.

Inbrottslarm:

Vi utför service och installation i nya och gamla inbrottslarmsanläggningar / inbrottslarmssystem, men även projektering och ritningar. Vi ser till att Er anläggning är godkänd och uppfyller de krav som ställs enligt aktuella lagar och föreskrifter. Vi arbetar med inbrottslarm för alla typer av behov och krav. Elektrotjänst är certifierad anläggarfirma inbrottslarm SSF1015 utgåva 3 i Larmklass 2.

Brandlarm:

Vi utför service och installation i nya och gamla brandlarmanläggningar / brandlarmsystem, men även projektering och ritningar. Vi ser till att Er anläggning är godkänd och uppfyller de krav som ställs enligt aktuella lagar och föreskrifter. Löpande underhåll utförs på brandanläggningar månads-, kvartals- och årsvis för företag och kommuner. Vi projekterar, säljer, installerar och driftsätter avancerade brandlarmsystem.
Elektrotjänst är certifierad anläggarfirma inbrottslarm SBF 1008:3.

http://securifire.se/downloads/                                                 

https://www.notifier.se/produkter.shtml