GDPR

12 juni, 2020

GDPR – POLICY

Den 25 maj 2018 trädde den nya EU-förordningen GDPR (General Data Protection Regulation) i kraft. Den ersatte den svenska Personuppgiftslagen, PUL. Mycket är sig likt, men kraven på hur vi som företag får behandla dina personuppgifter skärps. Främsta skillnaden är kravet på samtycke. Du som kund hos oss, finns i vårt kundregister med uppgifter som du själv lämnat till oss. Önskar du inte längre finnas i vårt register, ber vi dig kontakta oss!

Behandling av personuppgifter – kunder

Syfte

Vi värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter, därför den här policyn. Den är upprättad efter gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi arbetar för att skydda dina rättigheter och din integritet.

Du ska veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till och vilka som har tillgång till dem.  Vi behandlar enbart personuppgifter när de behövs för att vi ska kunna fullgöra våra förpliktelser gentemot Dig som kund samt myndigheter, enligt lagar och avtal.

Vilka personuppgifter hanterar vi?

Här följer exempel på personuppgifter vi behandlar:

  • För- och efternamn
  • Företag (gäller företagskunder)
  • Organisationsnummer (företag, för t ex omvänd momsskyldighet)
  • Adress, telefonnummer och e-mailadress
  • Personnummer (för att kunna göra ROT-avdrag)
  • Fastighetsbeteckning (för att kunna göra ROT-avdrag)

Hur får vi tillgång till dina uppgifter?

I samband med Offert eller Orderläggning frågar vi efter de uppgifter vi behöver för att kunna fullgöra det du ber oss om, t ex att vi ska göra ROT-avdrag.

Om vi saknar uppgifter och Du meddelat att du vill ha avdrag för ROT, kan vi söka uppgifterna i register.

De register vi använder är UC (Kreditupplysning) och söktjänster som www.hitta.se

Hur behandlar vi dina uppgifter?

Dina uppgifter finns registrerade i vårt kundregister i vårt administrationsprogram Hantverksdata Entré.

Entré har en säkerhetsinställning där endast personer inom vår organisation som behöver uppgifterna för att kunna utföra sina arbetsuppgifter, har behörighet att komma åt de uppgifter som finns i systemet.

Systemet skyddar i mycket hög grad mot intrång, då samtliga användare har eget lösenord till såväl enskild dator, samt egen inloggning i Entré, med olika behörighetsgrad.

Lämnar vi ut dina personuppgifter?

Vi lämnar aldrig ut dina uppgifter till tredje part, om du inte uttryckligen bett oss göra detta.

Ett sådant exempel är när vi ansöker om ROT-avdrag och lämnar uppgifter till Skatteverket. Detta sker alltid enligt Skatteverkets direktiv.

Ansvar

Elektrotjänst i Katrineholm AB är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att vi är ansvariga för hur dina uppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara.

Dataintrång

Vid stöld, dataintrång och/eller inbrott i datakänsliga utrymmen meddelas Dataskyddsinspektionen.

Kontakt

Om du har frågor kring behandlingen av dina uppgifter, vill återkalla samtycke, göra ändringar/ rättelser av de uppgifter vi har, är du välkommen att kontakta oss.